Доставка и Гаранции
1. Доставката се извършва от Clayton's Decals посредством куриер, а се поръчва и заплаща от Клиента.
2. При неизпълнение на срока на доставката от страна на куриер или в резултат на некоректно попълнена форма от страна на Клиента, Clayton's Decals се освобождава от всякаква отговорност.
3. При предаване на поръчката Клиентът или трето лице са длъжни да подпишат съответната придружаваща документация. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема заявената доставка и е на посочения от Клиента адрес.
4. В случай, че Клиентът не бъде намерен на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на поръчката навреме, Clayton's Decals се освобождава от задължението да спази срока на доставката.
5. Клиентът може да откаже приемането на доставката, ако тя е с нарушена цялост, повредена или след оглед се окаже в несъответствие с направената поръчка. В случай, че вина това носи Clayton's Decals, компанията се задължава да предложи вариант за обезщетение или подмяна на поръчката.
6. Срокът за доставка на поръчката започва да тече от първия работен ден след авторизацията на плащането. .
Връщане на поръчка
7. Поръчка може да бъде върната в следните условия:
- доставената пратка не е в съответствие с направената заявка и това може да се установи чрез обикновения ѝ преглед.
- цената, която следва да заплати клиентът не съответства на дължимата сума.
- при несъответствие между заявената поръчка и доставените продукти което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Clayton's Decals си запазва правото да откаже клиентската рекламация. .